Pts

1 2 3
Dmitriy Yurkov 12 11 11
Yuriy Kievskiy 10 9 8