Pts

1 2 3 4 5
Eduard Rubtsov 8 11 11 6 11
Vyacheslav Isakov 11 6 9 11 9