Pts

1 2 3 4 5
Vladyslav Lytvynov 11 6 9 11 9
Serhii Pitsyk 9 11 11 6 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Vladyslav Lytvynov
 • Game 1 Race to 5 - Vladyslav Lytvynov
 • Game 1 Race to 7 - Vladyslav Lytvynov
 • Game 1 Race to 9 - Vladyslav Lytvynov
 • Score After Game 1 - 11-9
 • Game 1 - Vladyslav Lytvynov won 11-9
 • Game 2 Race to 3 - Vladyslav Lytvynov
 • Game 2 Race to 5 - Serhii Pitsyk
 • Game 2 Race to 7 - Serhii Pitsyk
 • Game 2 Race to 9 - Serhii Pitsyk
 • Score After Game 2 - 6-11
 • Game 1 - Vladyslav Lytvynov won 11-9
 • Game 3 Race to 3 - Vladyslav Lytvynov
 • Game 3 Race to 5 - Vladyslav Lytvynov
 • Game 3 Race to 7 - Serhii Pitsyk
 • Game 3 Race to 9 - Serhii Pitsyk
 • Score After Game 3 - 9-11
 • Game 2 - Serhii Pitsyk won 6-11
 • Game 4 Race to 3 - Serhii Pitsyk
 • Game 4 Race to 5 - Vladyslav Lytvynov
 • Game 4 Race to 7 - Vladyslav Lytvynov
 • Game 4 Race to 9 - Vladyslav Lytvynov
 • Score After Game 4 - 11-6
 • Game 3 - Serhii Pitsyk won 9-11
 • Game 5 Race to 3 - Vladyslav Lytvynov
 • Game 5 Race to 5 - Serhii Pitsyk
 • Game 5 Race to 7 - Serhii Pitsyk
 • Game 5 Race to 9 - Serhii Pitsyk
 • Score After Game 5 - 9-11
 • Game 5 - Serhii Pitsyk won 9-11