Pts

1 2 3 4
Yuriy Kievskiy 7 7 11 8
Evgeniy Treshchyov 11 11 8 11