Pts

1 2 3 4
Sergiy Vedmid 4 11 11 10
Vyacheslav Isakov 11 13 8 12