Pts

1 2 3 4 5
Nikolay Shalgorodskiy 11 11 3 9 14
Evgeniy Treshchyov 9 9 11 11 16