Pts

1 2 3 4 5
Oleksii Tiutiunnyk 8 11 3 11 11
Vladyslav Volokhov 11 7 11 7 13

Events

 • Game 1 Race to 3 - Vladyslav Volokhov
 • Game 1 Race to 5 - Vladyslav Volokhov
 • Game 1 Race to 7 - Vladyslav Volokhov
 • Game 1 Race to 9 - Vladyslav Volokhov
 • Score After Game 1 - 8-11
 • Game 1 - Vladyslav Volokhov won 8-11
 • Game 2 Race to 3 - Oleksii Tiutiunnyk
 • Game 2 Race to 5 - Oleksii Tiutiunnyk
 • Game 2 Race to 7 - Oleksii Tiutiunnyk
 • Game 2 Race to 9 - Oleksii Tiutiunnyk
 • Score After Game 2 - 11-7
 • Game 1 - Vladyslav Volokhov won 8-11
 • Game 3 Race to 3 - Vladyslav Volokhov
 • Game 3 Race to 5 - Vladyslav Volokhov
 • Game 3 Race to 7 - Vladyslav Volokhov
 • Game 3 Race to 9 - Vladyslav Volokhov
 • Score After Game 3 - 3-11
 • Game 2 - Oleksii Tiutiunnyk won 11-7
 • Game 4 Race to 3 - Vladyslav Volokhov
 • Game 4 Race to 5 - Vladyslav Volokhov
 • Game 4 Race to 7 - Oleksii Tiutiunnyk
 • Game 4 Race to 9 - Oleksii Tiutiunnyk
 • Score After Game 4 - 11-7
 • Game 3 - Vladyslav Volokhov won 3-11
 • Game 5 Race to 3 - Oleksii Tiutiunnyk
 • Game 5 Race to 5 - Vladyslav Volokhov
 • Game 5 Race to 7 - Vladyslav Volokhov
 • Game 5 Race to 9 - Oleksii Tiutiunnyk
 • Score After Game 5 - 11-13
 • Game 5 - Vladyslav Volokhov won 11-13