Pts

1 2 3 4 5
Vladyslav Volokhov 11 5 11 11 13
Maksym Zhuravlov 5 11 13 8 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Vladyslav Volokhov
 • Game 1 Race to 5 - Vladyslav Volokhov
 • Game 1 Race to 7 - Vladyslav Volokhov
 • Game 1 Race to 9 - Vladyslav Volokhov
 • Score After Game 1 - 11-5
 • Game 1 - Vladyslav Volokhov won 11-5
 • Game 2 Race to 3 - Maksym Zhuravliov
 • Game 2 Race to 5 - Maksym Zhuravliov
 • Game 2 Race to 7 - Maksym Zhuravliov
 • Game 2 Race to 9 - Maksym Zhuravliov
 • Score After Game 2 - 5-11
 • Game 1 - Vladyslav Volokhov won 11-5
 • Game 3 Race to 3 - Maksym Zhuravliov
 • Game 3 Race to 5 - Maksym Zhuravliov
 • Game 3 Race to 7 - Vladyslav Volokhov
 • Game 3 Race to 9 - Vladyslav Volokhov
 • Score After Game 3 - 11-13
 • Game 2 - Maksym Zhuravliov won 5-11
 • Game 4 Race to 3 - Maksym Zhuravliov
 • Game 4 Race to 5 - Vladyslav Volokhov
 • Game 4 Race to 7 - Vladyslav Volokhov
 • Game 4 Race to 9 - Vladyslav Volokhov
 • Score After Game 4 - 11-8
 • Game 3 - Maksym Zhuravliov won 11-13
 • Game 5 Race to 3 - Vladyslav Volokhov
 • Game 5 Race to 5 - Maksym Zhuravliov
 • Game 5 Race to 7 - Vladyslav Volokhov
 • Game 5 Race to 9 - Vladyslav Volokhov
 • Score After Game 5 - 13-11
 • Game 5 - Vladyslav Volokhov won 13-11