Pts

1 2 3 4 5
Vasily Shirshov 11 11 8 7 11
Pavel Semeshin 4 9 11 11 9

Events

 • Game 1 Race to 3 - Vasily Shirshov
 • Game 1 Race to 5 - Vasily Shirshov
 • Game 1 Race to 7 - Vasily Shirshov
 • Game 1 Race to 9 - Vasily Shirshov
 • Score After Game 1 - 11-4
 • Game 1 - Vasily Shirshov won 11-4
 • Game 2 Race to 3 - Vasily Shirshov
 • Game 2 Race to 5 - Pavel Semeshin
 • Game 2 Race to 7 - Vasily Shirshov
 • Game 2 Race to 9 - Pavel Semeshin
 • Score After Game 2 - 11-9
 • Game 1 - Vasily Shirshov won 11-4
 • Game 3 Race to 3 - Pavel Semeshin
 • Game 3 Race to 5 - Pavel Semeshin
 • Game 3 Race to 7 - Pavel Semeshin
 • Game 3 Race to 9 - Pavel Semeshin
 • Score After Game 3 - 8-11
 • Game 2 - Vasily Shirshov won 11-9
 • Game 4 Race to 3 - Pavel Semeshin
 • Game 4 Race to 5 - Pavel Semeshin
 • Game 4 Race to 7 - Pavel Semeshin
 • Game 4 Race to 9 - Pavel Semeshin
 • Score After Game 4 - 7-11
 • Game 3 - Pavel Semeshin won 8-11
 • Game 5 Race to 3 - Pavel Semeshin
 • Game 5 Race to 5 - Pavel Semeshin
 • Game 5 Race to 7 - Vasily Shirshov
 • Game 5 Race to 9 - Pavel Semeshin
 • Score After Game 5 - 11-9
 • Game 5 - Vasily Shirshov won 11-9