Pts

1 2 3 4 5
Sergey Pisklov 8 7 11 12 7
Vladislav Kovalenko 11 11 6 10 11