Pts

1 2 3
Nikolay Gulevskiy 11 11 11
Sergey Pisklov 8 8 6