Pts

1 2 3 4 5
Nikolay Ozhiganov 9 11 11 11 11
Nikolay Gulevskiy 11 9 6 13 7