Pts

1 2 3 4 5
Dmytro Zaporozhets 9 8 11 11 11
Volodymyr Melnykov 11 11 7 7 7

Events

 • Game 1 Race to 3 - Dmytro Zaporozhets
 • Game 1 Race to 5 - Dmytro Zaporozhets
 • Game 1 Race to 7 - Volodymyr Melnykov
 • Game 1 Race to 9 - Dmytro Zaporozhets
 • Score After Game 1 - 9-11
 • Game 1 - Volodymyr Melnykov won 9-11
 • Game 2 Race to 3 - Volodymyr Melnykov
 • Game 2 Race to 5 - Dmytro Zaporozhets
 • Game 2 Race to 7 - Dmytro Zaporozhets
 • Game 2 Race to 9 - Volodymyr Melnykov
 • Score After Game 2 - 8-11
 • Game 1 - Volodymyr Melnykov won 9-11
 • Game 3 Race to 3 - Dmytro Zaporozhets
 • Game 3 Race to 5 - Dmytro Zaporozhets
 • Game 3 Race to 7 - Dmytro Zaporozhets
 • Game 3 Race to 9 - Dmytro Zaporozhets
 • Score After Game 3 - 11-7
 • Game 2 - Volodymyr Melnykov won 8-11
 • Game 4 Race to 3 - Volodymyr Melnykov
 • Game 4 Race to 5 - Dmytro Zaporozhets
 • Game 4 Race to 7 - Dmytro Zaporozhets
 • Game 4 Race to 9 - Dmytro Zaporozhets
 • Score After Game 4 - 11-7
 • Game 3 - Dmytro Zaporozhets won 11-7
 • Game 5 Race to 3 - Dmytro Zaporozhets
 • Game 5 Race to 5 - Dmytro Zaporozhets
 • Game 5 Race to 7 - Dmytro Zaporozhets
 • Game 5 Race to 9 - Dmytro Zaporozhets
 • Score After Game 5 - 11-7
 • Game 5 - Dmytro Zaporozhets won 11-7