Pts

1 2 3 4
Anastasiya Volgina 2 11 8 6
Viktoriya Zaytseva 11 5 11 11