Pts

1 2 3 4
Leonid Dynaburg 7 11 3 10
Vasil Smyk 11 1 11 12

Events

 • Game 1 Race to 3 - Vasil Smyk
 • Game 1 Race to 5 - Vasil Smyk
 • Game 1 Race to 7 - Vasil Smyk
 • Game 1 Race to 9 - Vasil Smyk
 • Score After Game 1 - 7-11
 • Game 1 - Vasil Smyk won 7-11
 • Game 2 Race to 3 - Leonid Dynaburg
 • Game 2 Race to 5 - Leonid Dynaburg
 • Game 2 Race to 7 - Leonid Dynaburg
 • Game 2 Race to 9 - Leonid Dynaburg
 • Score After Game 2 - 11-1
 • Game 1 - Vasil Smyk won 7-11
 • Game 3 Race to 3 - Vasil Smyk
 • Game 3 Race to 5 - Vasil Smyk
 • Game 3 Race to 7 - Vasil Smyk
 • Game 3 Race to 9 - Vasil Smyk
 • Score After Game 3 - 3-11
 • Game 2 - Leonid Dynaburg won 11-1
 • Game 4 Race to 3 - Vasil Smyk
 • Game 4 Race to 5 - Vasil Smyk
 • Game 4 Race to 7 - Leonid Dynaburg
 • Game 4 Race to 9 - Vasil Smyk