Pts

1 2 3
Vladimir Gaynyuk 10 5 5
Sergey Pisklov 12 11 11