Pts

1 2 3 4 5
Miroslav Minkov 11 15 10 3 11
Yuriy Zaycev 3 13 12 11 5

Events

 • Game 1 Race to 3 - Miroslav Minkov
 • Game 1 Race to 5 - Miroslav Minkov
 • Game 1 Race to 7 - Miroslav Minkov
 • Game 1 Race to 9 - Miroslav Minkov
 • Score After Game 1 - 11-3
 • Game 1 - Miroslav Minkov won 11-3
 • Game 2 Race to 3 - Miroslav Minkov
 • Game 2 Race to 5 - Miroslav Minkov
 • Game 2 Race to 7 - Miroslav Minkov
 • Game 2 Race to 9 - Miroslav Minkov
 • Score After Game 2 - 15-13
 • Game 1 - Miroslav Minkov won 11-3
 • Game 3 Race to 3 - Yuriy Zaycev
 • Game 3 Race to 5 - Yuriy Zaycev
 • Game 3 Race to 7 - Miroslav Minkov
 • Game 3 Race to 9 - Miroslav Minkov
 • Score After Game 3 - 10-12
 • Game 2 - Miroslav Minkov won 15-13
 • Game 4 Race to 3 - Yuriy Zaycev
 • Game 4 Race to 5 - Yuriy Zaycev
 • Game 4 Race to 7 - Yuriy Zaycev
 • Game 4 Race to 9 - Yuriy Zaycev
 • Score After Game 4 - 3-11
 • Game 3 - Yuriy Zaycev won 10-12
 • Game 5 Race to 3 - Yuriy Zaycev
 • Game 5 Race to 5 - Miroslav Minkov
 • Game 5 Race to 7 - Miroslav Minkov
 • Game 5 Race to 9 - Miroslav Minkov
 • Score After Game 5 - 11-5
 • Game 5 - Miroslav Minkov won 11-5