Pts

1 2 3 4
Vladimir Voronenko 11 10 11 11
Vadym Vasiuk 3 12 6 6

Events

 • Game 1 Race to 3 - Volodymyr Voronenkov
 • Game 1 Race to 5 - Volodymyr Voronenkov
 • Game 1 Race to 7 - Volodymyr Voronenkov
 • Game 1 Race to 9 - Volodymyr Voronenkov
 • Score After Game 1 - 11-3
 • Game 1 - Volodymyr Voronenkov won 11-3
 • Game 2 Race to 3 - Vadym Vasiuk
 • Game 2 Race to 5 - Vadym Vasiuk
 • Game 2 Race to 7 - Vadym Vasiuk
 • Game 2 Race to 9 - Volodymyr Voronenkov
 • Score After Game 2 - 10-12
 • Game 1 - Volodymyr Voronenkov won 11-3
 • Game 3 Race to 3 - Volodymyr Voronenkov
 • Game 3 Race to 5 - Volodymyr Voronenkov
 • Game 3 Race to 7 - Volodymyr Voronenkov
 • Game 3 Race to 9 - Volodymyr Voronenkov
 • Score After Game 3 - 11-6
 • Game 2 - Vadym Vasiuk won 10-12
 • Game 4 Race to 3 - Volodymyr Voronenkov
 • Game 4 Race to 5 - Volodymyr Voronenkov
 • Game 4 Race to 7 - Volodymyr Voronenkov
 • Game 4 Race to 9 - Volodymyr Voronenkov
 • Score After Game 4 - 11-6
 • Game 4 - Volodymyr Voronenkov won 11-6