Pts

1 2 3
Vitaliy Gusev 9 7 5
Nikolay Gulevskiy 11 11 11