Pts

1 2 3 4 5
Elena Taranik 11 6 12 6 12
Viktoriya Zaytseva 7 11 10 11 10