Pts

1 2 3
Nikolay Ozhiganov 11 12 11
Vitaliy Gusev 9 10 9