Pts

1 2 3
Vadim Kazmirchuk 10 2 2
Artem Tkachenko 12 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Artem Tkachenko
 • Game 1 Race to 5 - Artem Tkachenko
 • Game 1 Race to 7 - Artem Tkachenko
 • Game 1 Race to 9 - Volodymyr Kazmyrchuk
 • Score After Game 1 - 10-12
 • Game 1 - Artem Tkachenko won 10-12
 • Game 2 Race to 3 - Artem Tkachenko
 • Game 2 Race to 5 - Artem Tkachenko
 • Game 2 Race to 7 - Artem Tkachenko
 • Game 2 Race to 9 - Artem Tkachenko
 • Score After Game 2 - 2-11
 • Game 1 - Artem Tkachenko won 10-12
 • Game 3 Race to 3 - Artem Tkachenko
 • Game 3 Race to 5 - Artem Tkachenko
 • Game 3 Race to 7 - Artem Tkachenko
 • Game 3 Race to 9 - Artem Tkachenko
 • Score After Game 3 - 2-11
 • Game 3 - Artem Tkachenko won 2-11