Pts

1 2 3
Vadim Kazmirchuk 10 7 9
Denys Kozlov 12 11 11