Pts

1 2 3 4
Nikolay Gulevskiy 10 11 11 11
Vladyslav Gorelov 12 7 7 8