Magma   Invictus Gaming Invictus Gaming
23 23
Kills
23 23
63388 63388
Net Worth
86488 86488
55 Assists 49

Player statistics

Name (Magma) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Kaiwen Tang 23 5/2/7 315 8 19379
Zhou Shiyuan 22 7/5/11 259 8 14359
Kai Chen 16 3/4/10 39 1 5470
Zimeng Li 19 2/9/13 139 2 9662
Jiang Bo 22 6/3/14 194 8 14518
Name (Invictus Gaming) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Chan Chon Kien 16 3/7/8 22 2 8174
Zhou Yi 26 11/2/9 356 10 24499
Thiay Jun Wen 25 1/3/13 311 5 19452
Jin Zhiyi 26 7/4/10 356 15 23379
Hu Liangzhi 20 1/8/9 119 3 10984
Magma   Invictus Gaming Invictus Gaming
20 20
Kills
39 39
52573 52573
Net Worth
68505 68505
44 Assists 102

Player statistics

Name (Magma) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Kaiwen Tang 22 9/4/9 214 16 16506
Zhou Shiyuan 21 7/5/9 214 3 14934
Kai Chen 14 0/11/9 25 0 4844
Zimeng Li 15 4/10/10 41 1 6320
Jiang Bo 19 0/9/7 194 0 9969
Name (Invictus Gaming) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Chan Chon Kien 16 2/6/19 17 4 5342
Zhou Yi 24 11/4/17 269 5 18785
Thiay Jun Wen 22 13/2/20 187 9 16258
Jin Zhiyi 23 13/1/20 280 7 21628
Hu Liangzhi 17 0/7/26 23 3 6492

Events

  • Map 1 Winner - Invictus Gaming

Extra

  • Best of Sets: 3