Pts

1 2 3 4
Evgeniy Pismenniy 9 11 9 9
Yevhen Masko 11 7 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 1 Race to 5 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 1 Race to 7 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 1 Race to 9 - Yevhen Masko
 • Score After Game 1 - 9-11
 • Game 1 - Yevhen Masko won 9-11
 • Game 2 Race to 3 - Yevhen Masko
 • Game 2 Race to 5 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 2 Race to 7 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 2 Race to 9 - Yevhen Pysmennyi
 • Score After Game 2 - 11-7
 • Game 1 - Yevhen Masko won 9-11
 • Game 3 Race to 3 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 3 Race to 5 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 3 Race to 7 - Yevhen Masko
 • Game 3 Race to 9 - Yevhen Masko
 • Score After Game 3 - 9-11
 • Game 2 - Yevhen Pysmennyi won 11-7
 • Game 4 Race to 3 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 4 Race to 5 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 4 Race to 7 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 4 Race to 9 - Yevhen Masko
 • Score After Game 4 - 9-11
 • Game 4 - Yevhen Masko won 9-11