Pts

1 2 3
Dmitriy Vahta 11 11 15
Vitali Rychkou 7 9 13

Events

 • Game 1 Race to 3 - Dmytro Vakhta
 • Game 1 Race to 5 - Dmytro Vakhta
 • Game 1 Race to 7 - Dmytro Vakhta
 • Game 1 Race to 9 - Dmytro Vakhta
 • Score After Game 1 - 11-7
 • Game 1 - Dmytro Vakhta won 11-7
 • Game 2 Race to 3 - Vitali Rychkou
 • Game 2 Race to 5 - Vitali Rychkou
 • Game 2 Race to 7 - Dmytro Vakhta
 • Game 2 Race to 9 - Vitali Rychkou
 • Score After Game 2 - 11-9
 • Game 1 - Dmytro Vakhta won 11-7
 • Game 3 Race to 3 - Dmytro Vakhta
 • Game 3 Race to 5 - Vitali Rychkou
 • Game 3 Race to 7 - Vitali Rychkou
 • Game 3 Race to 9 - Vitali Rychkou
 • Score After Game 3 - 15-13
 • Game 3 - Dmytro Vakhta won 15-13