Pts

1 2 3 4
Denis Molodtsov 6 12 4 4
Evgeniy Ilyukhin 11 10 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 1 Race to 5 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 1 Race to 7 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 1 Race to 9 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 1 - Evgeniy Ilyukhin won 6-11
 • Game 2 Race to 3 - Denis Molodtsov
 • Game 2 Race to 5 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 2 Race to 7 - Denis Molodtsov
 • Game 2 Race to 9 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 2 - Denis Molodtsov won 12-10
 • Game 3 Race to 3 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 3 Race to 5 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 3 Race to 7 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 3 Race to 9 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 3 - Evgeniy Ilyukhin won 4-11
 • Game 4 Race to 3 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 4 Race to 5 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 4 Race to 7 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 4 Race to 9 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 4 - Evgeniy Ilyukhin won 4-11