Pts

1 2 3 4 5 6 7 8 9 H R
Hiroshima Carp Reserves 0 0 0 0 0 4 0 1 0 10 5
SoftBank Hawks Reserves 0 1 5 1 0 0 0 0 10 7

Events

 • End of Hiroshima Carp Reserves 1st, 0 hits, 0 runs, Game tied 0-0
 • End of SoftBank Hawks Reserves 1st, 0 hits, 0 runs, Game tied 0-0
 • End of Hiroshima Carp Reserves 2nd, 0 hits, 0 runs, Game tied 0-0
 • Solo HR scored by (SoftBank Hawks Reserves)
 • End of SoftBank Hawks Reserves 2nd, 3 hits, 1 run, SoftBank Hawks Reserves lead 0-1
 • End of Hiroshima Carp Reserves 3rd, 1 hit, 0 runs, SoftBank Hawks Reserves lead 0-1
 • End of SoftBank Hawks Reserves 3rd, 3 hits, 5 runs, SoftBank Hawks Reserves lead 0-6
 • End of Hiroshima Carp Reserves 4th, 1 hit, 0 runs, SoftBank Hawks Reserves lead 0-6
 • End of SoftBank Hawks Reserves 4th, 1 hit, 1 run, SoftBank Hawks Reserves lead 0-7
 • End of Hiroshima Carp Reserves 5th, 0 hits, 0 runs, SoftBank Hawks Reserves lead 0-7
 • End of SoftBank Hawks Reserves 5th, 1 hits, 1 run, SoftBank Hawks Reserves lead 0-7
 • End of Hiroshima Carp Reserves 6th, 6 hits, 4 runs, SoftBank Hawks Reserves lead 4-7
 • End of SoftBank Hawks Reserves 6th, 1 hits, 1 run, SoftBank Hawks Reserves lead 4-7
 • End of Hiroshima Carp Reserves 7th, 1 hit, 0 runs, SoftBank Hawks Reserves lead 4-7
 • End of SoftBank Hawks Reserves 7th, 1 hits, 1 run, SoftBank Hawks Reserves lead 4-7
 • End of Hiroshima Carp Reserves 8th, 1 hit, 1 run, SoftBank Hawks Reserves lead 5-7
 • End of SoftBank Hawks Reserves 8th, 0 hits, 0 runs, SoftBank Hawks Reserves lead 5-7
 • End of Hiroshima Carp Reserves 9th, 0 hits, 0 runs, SoftBank Hawks Reserves lead 5-7