Tokyo City Keiba 2021-06-10 08:51

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Assassin Masahiro Uesugi Taito Mori
2 Urawaza Technique Hideyo Yoneta Genki Fujimoto
3 Joseph Teru Me Masahiro Uesugi Fumio Matoba
4 Rosen Ritter Hiroyuki Matsura Sho Yoshii
5 Kikyo Makoto Ichimura Seiki Takano
6 Lucent Star Makoto Ichimura Yoichi Ando
7 Kafuji Libra Masahiro Fukuda Kota Tanaka
8 Kashima Balbi Yoshihiro Sawa Ryuji Tatsushiro
9 Chitano Princess Masahiro Fukuda Masashige Honda
10 Miyuki Augustus Hitoshi Horie Joji Wada
11 Sol Mensis Masahiro Fukuda Tsubasa Sasagawa
12 Born Kazuma Jyumpei Morishita Daisuke Mashima
13 Royal Decree Nobuyuki Kubota Hisayoshi Higashih
14 Nac Pharaoh Shin Tachibana Keita Nishi
1 Globalism Terunobu Fujita Yoichi Ando
2 T's Leap Yukiharu Shimada Ryuji Tatsushiro
3 Corin Vanilla Naoyuki Matoba Reo Yokogawa
4 Vigrior Takano Tsuyoshi Fumio Matoba
5 Miss Schonheit Makoto Ichimura Akira Harita
6 Oiseau D'or Kiyoaki Takahashi Yuki Eriguchi
7 Santander Hiromitsu Kurita Kenji Okamura
8 Chained Lady Hiroyuki Matsura Takuto Iketani
9 Noah Kiseki Hiroshi Takami Taito Mori
10 Point Of Honor Hiroyuki Matsura Shotaro Kawashima
11 Cosmo Conquest Shin Tachibana Masashige Honda
12 Tamano Chouchou Yoshihiro Sawa Mai Fukuhara
13 Kura Cannon Minoru Asakura Aoi Shinoya
0 Segreto City
2 Nike's Smile Hiroki Zakuro Tadanari Konno
3 Meiner Battuta Keiyuki Suzuki Masashige Honda
4 Akatsuki Joe Kenji Tsukioka Akira Harita
5 Tochino Pegasus Yukiharu Shimada Joji Wada
6 Noble Nova Jyumpei Morishita Takayuki Yano
7 King Sea Bird Hiroshi Takami Yuki Eriguchi
8 Fer A Cheval Kazuma Hashimoto Keita Nishi
9 Ice Bowl Hiroyuki Matsura Sho Yoshii
10 Grand Espoir Nobuhiro Onodera Ryota Sugawara
11 Scena Takakazu Saso Tsubasa Sasagawa
12 Predict Takakazu Saso Shun Ishizaki
13 Ashshams Masato Tanaka Norifumi Mikamoto
1 Tosen Brian Takashi Harita Daisuke Shoji 9.000
06/10 10:31
2 B B Revive Takashi Harita Aoi Shinoya 81.000
06/10 10:31
0 Haavitipei 1.952
06/10 10:23
7.000
06/10 10:31
4 Zennin Kenji Sano Naoki Machida 201.000
06/10 10:31
5 Tosen Jack Masakazu Kawashima Masashige Honda 9.000
06/10 10:31
6 Kira Kaido Masahiro Uesugi Fumio Matoba 26.000
06/10 10:31
7 Selene Kagura Makoto Ichimura Kenji Okamura 61.000
06/10 10:31
8 Transcendental Kazumasa Sakamoto Akira Harita 61.000
06/10 10:31
9 Not Regret Masakazu Kawashima Norifumi Mikamoto 4.500
06/10 10:31
4.000
06/10 10:31
10 Tosen Darwin Takano Tsuyoshi Genki Fujimoto 81.000
06/10 10:31
0 Heat Up Heart 1.800
06/10 10:23
6.500
06/10 10:31
12 Alshain Jyumpei Morishita Tsubasa Sasagawa 51.000
06/10 10:31
13 Pastoso Kenji Tsukioka Masaki Segawa 26.000
06/10 10:31
14 Fujino Giant Takakazu Saso Tadanari Konno 101.000
06/10 10:31
15 Hyper Tank Kenji Sano Takayuki Yano 2.900
06/10 10:31
2.000
06/10 10:31
16 Lil Brave Takakazu Saso Ryo Fujita 331.000
06/10 10:31