Kawasaki 2021-06-16 07:48

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Break The Border Yoshiyuki Yano Shun Ishizaki
1 Prosperity Toshio Tomita Kosei Akimoto 151.000
06/16 08:46
2 Yodono Ocean Maki Hirayama Taito Mori 9.000
06/16 08:46
2 Chibatarian Shinji Kobayashi Kosei Akimoto
3 Meiner Gemma Kenji Uchino Takuto Iketani 21.000
06/16 08:46
3 Blarney Kiss Katsuyoshi Uchida Tsubasa Sasagawa
4 Giant River Katsuyoshi Uchida Kosuke Sakurai 7.000
06/16 08:46
6.500
06/16 08:46
4 Rindo Hitoshi Sasaki Taito Mori
5 Morito Rote Rose Takashi Mizuno Tsubasa Sasagawa 5.000
06/16 08:46
3.100
06/16 08:46
5 Eiko Reiwa Mitsuo Hara Hiroto Ito
6 I Max Kazuo Okada Koshi Yoshidome 51.000
06/16 08:46
6 Modern Life Jiyuichi Tajima Wataru Fujie
7 Mega Discovery Hiromi Yamazaki Seiji Yamazaki 11.000
06/16 08:46
7 Tosen Tequila Satoshi Kokubo Seiji Sakai
8 Suzu Blue Sky Nobuhiro Shibuya Shun Ishizaki 81.000
06/16 08:46
8 Grand Gift Hiromi Yamazaki Kosuke Sakurai
9 Jack Fountain Hiroshi Yauchi Ryo Kosugi
9 Suzette Shinobu Hasegawa Naoki Machida 61.000
06/16 08:46
10 Yamanin Luciole Hiromi Yamazaki Hiroki Okamura
10 Jo Toraja Satoshi Kokubo Kota Motohashi 34.000
06/16 08:46
11 Battle Champ Hironori Unoki Kazuhiro Kato
11 Imagine Love Hiromi Yamazaki Hiroki Okamura 126.000
06/16 08:46
12 Shinto King Hiromi Yamazaki Seiji Yamazaki
12 Satono Trigger Hitoshi Sasaki Daisuke Mashima 1.650
06/16 08:46
1.450
06/16 08:47