Funabashi 2021-07-17 09:23

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
0 This Time 1.700
07/17 10:03
5.500
07/17 10:11
0 Vono 2.100
07/17 10:03
7.000
07/17 10:11
0 Kamban Musume
0 Narino Orphee
1 Wa Chill Bonds Gen Hayashi Joji Wada
1 Chibatarian Shinji Kobayashi Kosei Akimoto
1 Quick Worker Masakazu Kawashima Takayuki Yano 1.870
07/17 10:11
-
07/17 10:11
2 Sea Book Cafe Noboru Tamai Seiji Yamazaki 24.000
07/17 10:11
-
07/17 10:11
2 Emeral Musashi Kiyoaki Sasaki Norihiko Nozawa
3 Yuyu Courage Nobuhiro Shibuya Yuki Yamanaka 22.000
07/17 10:11
-
07/17 10:11
3 Ryuno Jazz Satoshi Saito Joji Wada
3 Hiraboku Queen Nobuhiro Shibuya Yuki Yamanaka
4 K Two Tesoro Katsuo Ishii Kota Motohashi
4 Bathyscaphe Isao Sasaki Wataru Fujie
5 Urarakana Haru Kiyoshige Arai Takuto Iketani
5 Balloon Drop Katsumi Degawa Takehiro Kasano
5 Suzu Blue Sky Nobuhiro Shibuya Shun Ishizaki 61.000
07/17 10:11
-
07/17 10:11
6 Vayu Masato Hayashi Seiji Sakai
6 Alegria City Kiyoshige Arai Taito Mori
7 Spark Joy Masato Hayashi Tatsuya Yamaguchi
7 Tosen Soiree Mitsuhiro Okabayashi Akira Harita
7 Saint Regalo Mitsuhiro Okabayashi Aoi Shinoya 10.000
07/17 10:11
-
07/17 10:11
8 Koshi Yasuhide Yoneya Joji Wada 20.000
07/17 10:11
-
07/17 10:11
8 Anancus Takashi Mizuno Kosei Akimoto
9 Neko Series Katsuo Ishii Seiji Sakai 31.000
07/17 10:11
-
07/17 10:11
10 Cool Refrain Kiyoshige Arai Tsubasa Sasagawa 11.000
07/17 10:11
-
07/17 10:11
10 Gongju Hiroki Zakuro Naoya Hashimoto