Kawasaki 2021-07-29 09:08

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
0 Mad Sherry 1.680
07/29 10:30
3.000
07/29 10:41
0 A Shin Bayern
0 Crazy Victory 2.120
07/29 10:30
4.600
07/29 10:41
0 Ask Very Well
1 Prism River Kenichi Takatsuki Seiji Yamazaki
1 Updraft Hiroaki Kawazu Mitsuhiro Masuda 16.000
07/29 10:41
2 Manar The Magic Yuya Yamazaki Seiji Yamazaki 26.000
07/29 10:41
3 Nereis Flash Seiichi Kato Mitsuhiro Masuda
3 Tenei Earth Takayuki Hayashi Akira Harita 34.000
07/29 10:41
4 Monge Hagane Yoshihisa Suzuki Seiji Sakai 9.000
07/29 10:41
4 Last Blossom H SASAKI Norifumi Mikamoto
5 Barco Rabelo Masami Yamada Wataru Fujie 126.000
07/29 10:41
5 Strong Chain Hitoshi Yagi Hiroki Okamura
6 It's Show Time Shigemi Yasuike Tadanari Konno
6 Bullbear Daizu Yoshihisa Suzuki Hiroto Ito 34.000
07/29 10:41
7 Golden Opal Hiroshi Iwamoto Yuki Furuoka 12.000
07/29 10:41
7 New Express Seiichi Kato Hiroto Ito
9 Taisei Shiny Katsuyoshi Uchida Takuto Iketani 2.500
07/29 10:41
9 Vista Storica Nobufumi Kuribayashi Takuto Iketani
10 Late Blooming Hiromi Yamazaki Yoshimi Nakashima 91.000
07/29 10:41