Kawasaki 2021-09-15 06:45

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Piena Gold Rokuro Murata Wataru Fujie 61.000
09/15 06:46
2 Shinto Omatsu Shoichi Hirata Hiroki Okamura 81.000
09/15 06:46
3 Ask Me Why Katsuyoshi Uchida Takuto Iketani 15.000
09/15 06:46
11.000
09/15 06:47
4 Shigeru Decathlon Yoshihisa Suzuki Seiji Yamazaki 1.100
09/15 06:46
1.060
09/15 06:47
5 Tegatana Shoichi Hirata Nobuhiko Sanrindo 26.000
09/15 06:46
6 Ryubari Sanojo Hiromi Yamazaki Naoki Machida 34.000
09/15 06:46
7 Toby's Legacy Yoichi Tanabe Kosuke Sakurai 9.000
09/15 06:46
7.000
09/15 06:47
8 Dreamy Summer Katsumi Degawa Kota Motohashi 15.000
09/15 06:46