Pts

1 2 3
Oleksiy Shindel 6 4 7
Vitaliy Khamurda 11 11 11