Fenix v CA San Miguel 2021-10-09 18:30

Prematch Analytics

- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Home 0.00 0.60 0.20 1.00 4.80
Away 0.20 1.40 1.00 1.80 7.40
Total 0.20 2.00 1.20 2.80 12.20
- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Home 0.00 0.50 0.40 1.20 5.00
Away 0.30 1.10 0.60 1.40 5.80
Total 0.30 1.60 1.00 2.60 10.80