Fenix v CSD Flandria 2021-10-23 18:30

Prematch Analytics

- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Home 0.00 0.60 0.20 1.00 4.80
Away 0.60 1.80 0.60 1.00 5.20
Total 0.60 2.40 0.80 2.00 10.00
- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Home 0.00 0.50 0.40 1.20 5.00
Away 0.90 1.90 0.40 0.80 5.20
Total 0.90 2.40 0.80 2.00 10.20