Pts

1 2 3 4
Evgeniy Voytenko 3 8 11 11
Petr Kolesnik 11 11 3 13