Pts

1 2 3 4 5
Aleksandr Fedosov 6 13 11 11 0
Yaroslav Troyanov 11 11 8 7 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Yaroslav Troyanov
 • Game 1 Race to 5 - Yaroslav Troyanov
 • Game 1 Race to 7 - Yaroslav Troyanov
 • Game 1 Race to 9 - Yaroslav Troyanov
 • Game 1 - Yaroslav Troyanov won 6-11
 • Game 2 Race to 3 - Yaroslav Troyanov
 • Game 2 Race to 5 - Yaroslav Troyanov
 • Game 2 Race to 7 - Aleksandr Fedosov
 • Game 2 Race to 9 - Aleksandr Fedosov
 • Game 2 - Aleksandr Fedosov won 13-11
 • Game 3 Race to 3 - Yaroslav Troyanov
 • Game 3 Race to 5 - Yaroslav Troyanov
 • Game 3 Race to 7 - Yaroslav Troyanov
 • Game 3 Race to 9 - Aleksandr Fedosov
 • Game 3 - Aleksandr Fedosov won 11-8
 • Game 4 Race to 3 - Aleksandr Fedosov
 • Game 4 Race to 5 - Aleksandr Fedosov
 • Game 4 Race to 7 - Aleksandr Fedosov
 • Game 4 Race to 9 - Aleksandr Fedosov
 • Game 4 - Aleksandr Fedosov won 11-7