Pts

1 2 3 4 5
Alexey Slashchilin 11 11 11 0 0
Igor Poletaev 7 9 6 0 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Igor Poletaev
 • Game 1 Race to 5 - Igor Poletaev
 • Game 1 Race to 7 - Aleksei Slachshilin
 • Game 1 Race to 9 - Aleksei Slachshilin
 • Game 1 - Aleksei Slachshilin won 11-7
 • Game 2 Race to 3 - Aleksei Slachshilin
 • Game 2 Race to 5 - Aleksei Slachshilin
 • Game 2 Race to 7 - Aleksei Slachshilin
 • Game 2 Race to 9 - Aleksei Slachshilin
 • Game 2 - Aleksei Slachshilin won 11-9
 • Game 3 Race to 3 - Aleksei Slachshilin
 • Game 3 Race to 5 - Aleksei Slachshilin
 • Game 3 Race to 7 - Aleksei Slachshilin
 • Game 3 Race to 9 - Aleksei Slachshilin
 • Game 3 - Aleksei Slachshilin won 11-6