AC Bra v Derthona 2022-04-10 14:00

Prematch Analytics

- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Home 0.20 0.80 0.40 1.20 5.20
Away 1.00 1.60 0.40 1.20 5.40
Total 1.20 2.40 0.80 2.40 10.60
- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Home 0.70 1.60 0.50 1.30 6.20
Away 0.80 1.60 0.30 1.60 5.30
Total 1.50 3.20 0.80 2.90 11.50