Sona v US Breno 2022-04-24 14:00

Prematch Analytics

- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Home 0.60 1.20 0.80 0.80 6.00
Away 0.80 1.80 0.40 0.80 2.60
Total 1.40 3.00 1.20 1.60 8.60
- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Home - 1.70 - 1.20 -
Away 0.40 1.60 0.40 0.90 3.90
Total - 3.30 - 2.10 -