Urawa 2021-09-21 04:00

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Peace Dance Kenichi Takatsuki Yuki Furuoka 6.000
09/21 04:02
4.500
09/21 04:02
2 Hoshi Princess Yoshikazu Kanuma Shinobu Sakai 81.000
09/21 04:02
3 Shining Mars Takashi Mizuno Mai Fukuhara 19.000
09/21 04:02
4 Cure Glory Y YANO Shotaro Kawashima 11.000
09/21 04:02
8.500
09/21 04:02
5 Intense Reflet Hirotsugu Ozawa Taito Mori 1.140
09/21 04:02
6 North Luciole Shinobu Hasegawa Akira Harita 61.000
09/21 04:02
7 Rainbow Color Tomoyuki Fujihara Toshio Uchida 71.000
09/21 04:02
8 Tosen Donald Tomoyuki Fujihara Yoshimi Nakashima 71.000
09/21 04:02
1001.000
09/21 04:02
9 Asuka Hero Yoshihisa Suzuki Ryusei Nakagoshi 101.000
09/21 04:02