Kawasaki 2021-10-11 11:50

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Mjuk Regulus Hiromi Yamazaki Seiji Yamazaki 6.500
10/11 11:51
8.000
10/11 11:51
2 Yomi Hironori Sato Nobuhiko Sanrindo 41.000
10/11 11:51
3 3 Running Cloud Kenichi Takatsuki Akira Harita 1.800
10/11 11:39
2.900
10/11 11:51
4 2 Win Cantare Hiroaki Kawazu Masashige Honda 2.350
10/11 11:51
2.000
10/11 11:51
5 Leman Ko Hideo Kubo Shinobu Sakai 9.000
10/11 11:51
13.000
10/11 11:51
6 Valley Of Kings Satoshi Saito Shoya Hozono 15.000
10/11 11:51
34.000
10/11 11:51
7 1 Madame Figaro Yoichi Tanabe Kosuke Sakurai 26.000
10/11 11:51
12.000
10/11 11:51
8 Whip Milk JUICHI TAJIMA Tadanari Konno 1.952
10/11 11:39
6.500
10/11 11:51
9 4 Outer Space Hitoshi Yagi Wataru Fujie 21.000
10/11 11:51