Pts

1 2
Matsutomo/Takahashi 21 21
Fukushima/Hirota 11 15

Events

 • Game 1 Race to 5 Points - Matsutomo / Takahashi
 • Game 1 Lead after 10 - Matsutomo/Takahashi
 • Game 1 Race to 10 Points - Matsutomo / Takahashi
 • Game 1 Lead after 20 - Matsutomo/Takahashi
 • Game 1 Race to 15 Points - Matsutomo / Takahashi
 • Game 1 Lead after 30 - Matsutomo/Takahashi
 • Game 1 Race to 20 Points - Matsutomo / Takahashi
 • 21-11: Game 1 Score
 • Game 2 Race to 5 Points - Fukushima / Hirota
 • Game 2 Lead after 10 - Fukushima/Hirota
 • Game 2 Race to 10 Points - Matsutomo / Takahashi
 • Game 2 Lead after 20 - Matsutomo/Takahashi
 • Game 2 Race to 15 Points - Matsutomo / Takahashi
 • Game 2 Lead after 30 - Matsutomo/Takahashi
 • Game 2 Race to 20 Points - Matsutomo / Takahashi
 • 21-15: Game 2 Score