Pts

1 2 3 4 5
Dmitriy Vahta 11 7 6 8 0
Nazarii Hrytsyienko 5 11 11 11 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Dmytro Vakhta
 • Game 1 Race to 5 - Dmytro Vakhta
 • Game 1 Race to 7 - Dmytro Vakhta
 • Game 1 Race to 9 - Dmytro Vakhta
 • Game 1 - Dmytro Vakhta won 11-5
 • Game 2 Race to 3 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 2 Race to 5 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 2 Race to 7 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 2 Race to 9 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 2 - Nazarii Hrytsyienko won 7-11
 • Game 3 Race to 3 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 3 Race to 5 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 3 Race to 7 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 3 Race to 9 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 3 - Nazarii Hrytsyienko won 6-11
 • Game 4 Race to 3 - Dmytro Vakhta
 • Game 4 Race to 5 - Dmytro Vakhta
 • Game 4 Race to 7 - Dmytro Vakhta
 • Game 4 Race to 9 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 4 - Nazarii Hrytsyienko won 8-11