Pts

1 2 3 4
Nataliia Svydnytska 11 11 9 11
Iryna Konkulovska 5 6 11 7

Events

 • Game 1 Race to 3 - Nataliia Svydnytska
 • Game 1 Race to 5 - Nataliia Svydnytska
 • Game 1 Race to 7 - Nataliia Svydnytska
 • Game 1 Race to 9 - Nataliia Svydnytska
 • Game 1 - Nataliia Svydnytska won 11-5
 • Game 2 Race to 3 - Nataliia Svydnytska
 • Game 2 Race to 5 - Nataliia Svydnytska
 • Game 2 Race to 7 - Nataliia Svydnytska
 • Game 2 Race to 9 - Nataliia Svydnytska
 • Game 2 - Nataliia Svydnytska won 11-6
 • Game 3 Race to 3 - Iryna Konkulovska
 • Game 3 Race to 5 - Iryna Konkulovska
 • Game 3 Race to 7 - Iryna Konkulovska
 • Game 3 Race to 9 - Iryna Konkulovska
 • Game 3 - Iryna Konkulovska won 9-11
 • Game 4 Race to 3 - Nataliia Svydnytska
 • Game 4 Race to 5 - Nataliia Svydnytska
 • Game 4 Race to 7 - Nataliia Svydnytska
 • Game 4 Race to 9 - Nataliia Svydnytska
 • Game 4 - Nataliia Svydnytska won 11-7