Pts

1 2 3 4
Andrey Tsikhotskiy 5 11 9 9
Roman Vashchuk 11 9 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Roman Vashchuk
 • Game 1 Race to 5 - Roman Vashchuk
 • Game 1 Race to 7 - Roman Vashchuk
 • Game 1 Race to 9 - Roman Vashchuk
 • Game 1 - Roman Vashchuk won 5-11
 • Game 2 Race to 3 - Roman Vashchuk
 • Game 2 Race to 5 - Roman Vashchuk
 • Game 2 Race to 7 - Andrii Tsikhotskyi
 • Game 2 Race to 9 - Andrii Tsikhotskyi
 • Game 2 - Andrii Tsikhotskyi won 11-9
 • Game 3 Race to 3 - Roman Vashchuk
 • Game 3 Race to 5 - Roman Vashchuk
 • Game 3 Race to 7 - Andrii Tsikhotskyi
 • Game 3 Race to 9 - Roman Vashchuk
 • Game 3 - Roman Vashchuk won 9-11
 • Game 4 Race to 3 - Roman Vashchuk
 • Game 4 Race to 5 - Roman Vashchuk
 • Game 4 Race to 7 - Roman Vashchuk
 • Game 4 Race to 9 - Roman Vashchuk
 • Game 4 - Roman Vashchuk won 9-11