Ti Chen 0-0 N. Vijay Sundar Prashanth 2017-11-29 04:00

Ground: Hardcourt outdoor

Ti Chen   N. Vijay Sundar Prashanth