Urawa 2023-09-19 08:35

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 4 Mystirion Satoshi Kokubo Kota Motohashi SP
09/18 11:55
-
09/19 08:37
2 Dexter Takashi Mizuno Kosuke Sakurai SP
09/18 11:55
-
09/19 08:37
3 2 Mozu Happy Road Maki Hirayama Seiji Yamazaki SP
09/18 11:55
-
09/19 08:37
4 Apollo Miracle Masahiro Fukuda Shoya Hozono SP
09/18 11:55
-
09/19 08:37
5 Meiner Kagayaki Maki Hirayama Naoya Hashimoto SP
09/18 11:55
-
09/19 08:37
6 1 Gold Legs Hironori Unoki Yoshimi Hanzawa SP
09/18 11:55
-
09/19 08:37
7 3 Airport Liner Satoshi Kokubo Taito Mori SP
09/18 11:55
-
09/19 08:37
8 Furious Hironori Unoki Naoki Machida SP
09/18 11:55
-
09/19 08:37